Total Pageviews

Wednesday, April 29, 2009

Rip-off sa Manipesto ng Isang Tunay na Lalaki

Nandito ang orig na blog.

1. Ang tunay na lalaki ay hindi nagba-ballet.
2. Ang tunay na lalaki ay kayang matulog kahit sa bangketa.
3. Ang tunay na lalaki ay magaling sa mind games.
4. Ang tunay na lalaki ay kayang umubos ng Red Horse Grande nang hindi natutumba.
5. Ang tunay na lalaki ay mayroong sex life kahit walang girlfriend.
6. Ang tunay na lalaki ay magaling sa bola.
7. Ang tunay na lalaki ay nagbu-burp o umuutot nang malakas na hindi nage-excuse.
8. Ang tunay na lalaki ay hindi nasisindak sa pulis.
9. Ang tunay na lalaki, maliban sa sense of direction, ay mayroon ding sense of fulfillment.
10. Ang tunay na lalaki ay hindi basta-basta naniniwala sa kahit ano pa mang manipesto ng isang tunay na lalaki.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...