Total Pageviews

Wednesday, July 30, 2008

Limang Oras

Heto, naghihintay sa pagsapit
Ng pagsilang mong naninikip
Nanganganib sa delubyong
Sumasanib, pumipikit

Ilang hibas ang pinalipas
Sa pagkitil ng pagkatali
At pag-asang magmahal
Madapa at magwakas

Heto, naghihintay sa pagsapit
Ng pagdurusang nais bumangon
Mangarap sa panahong
Humahapit, tumataib

Limang oras ang paparating
Sa sulok na lumiliwanag
Pumapalag sa pagkakatong
Nahihimlay, nananalig

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...